УЧАЩИМСЯ
  Экзамены
  Выпускникам
  Факультативные занятия
  Расписание кружков
  Клуб "Истоки православия"
  Каникулы
  Заочная олимпиада
  Закон и подросток
  Кто поможет в школе
  Подготовка домашнего задания
  Белорусская орфография
  Интернет для детей
  НОУ "Эврика"
  Профориентация
  Профильное обучение
  Творчество учащихся
  Шахматная шкoла
 
 
translation   Автоматический переводчик
БЕЛОРУССКАЯ ОРФОГРАФИЯ

     31 жніўня 2013 г. заканчваецца пераходны перыяд, вызначаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь пасля ўвядзення ў дзеянне новай рэдакцыі Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, зацверджаных Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года. У сувязі з гэтым установы агульнай сярэдняй адукацыі павінны кіравацца Правіламі ва ўсіх сферах выкарыстання пісьмовай беларускай мовы.
Пачынаючы з 2013/2014 навучальнага года ў час праверкі навучальных, кантрольных, экзаменацыйных работ памылкі ў напісанні слоў, якія адпавядаюць Правілам, настаўнікі выпраўляюць і пры выстаўленні адзнакі ўлічваюць у адпаведнасці з Нормамі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура».
     Пры правядзенні цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове тэставыя заданні рыхтуюцца ў адпаведнасці з Правіламі.
Калі вучэбныя прадметы “Гісторыя Беларусі” і “Геаграфія Беларусі” выкладаюцца на беларускай мове, настаўнікам трэба звяртаць увагу на напісанне слоў у адпаведнасці з Правіламі.
     Калі ўзнікаюць пытанні па напісанні тых ці іншых слоў у адпаведнасці з правіламі, можна звярнуцца да наступных выданняў:
-    Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск : Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь, 2008. – 144 с.
-    Беларускі арфаграфічны слоўнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я.Коласа і Я.Купалы ; уклад. Л.П.Кунцэвіч, І.У.Кандраценя ; пад рэд. А.А.Лукашанца. – Мінск : Беларус. навука, 2009. – 695 с.
-   Іўчанкаў, В. І. Беларускі правапіс у апорных схемах : Паводле новай рэдакцыі “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” /
В. І. Іўчанкаў. – Мінск : Пачатковая школа, 2010.
-    Пішам па-беларуску : даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі : дапам. для агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.І.Бадзевіч [і інш.]. – Мінск : Аверсэв, 2010. – 191 с. – (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам).
Гэтыя кнігі можна знайсці ў школьнай бібліятэцы або ў настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры.
   

 
   
 
 
 
Новости школы
Торжественная линейка и первый урок подробнее...
Коллекция одежды делового стиля 2018-19 уч.г. подробнее...
К началу 2018-2019 учебного года подробнее...
Лагерь «Ромашка». Отдыхаем весело подробнее...
ЛТО "КОЛОСОК": работаем и отдыхаем подробнее...
Архив новостей 2018/2019 уч.г
Архив новостей 2017/2018 уч.г
Архив новостей 2016/2017 уч.г.
Проект
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Газета
"Шкoльный эксПресс"
  222610, Минская область, Несвижский район, 
г. п. Городея, ул. Школьная, 7. 
тел.- факс: 8(01770)28165,  тел. приемной: 8(01770)57532 ,
e-mail:gorodea1@nesvizh.edu.by
Регистрационное свидетельство сайта № 6141101655 от 17.06.2011